Архив на категория: Бюрокрация

Аферата „къси панталони“ – не само в СРС

Днес от блога на Пейо разбрах за аферата „къси панталони“.

За съжаление въпросната афера се простира далеч извън СРС. Със сигурност подобен проблем има и в сградата на Окръжен съд – Кърджали, а и в „други институции на държавната администрация“.

Аз се сблъсках с това миналата година, точно както го е описал Милен Христов – отивайки да си извадя свидетелство за съдимост. Макар и да изглежда смешно въпросът е много сериозен. Ако се абстрахираме от конкретния случай с късите гащи ситуацията е следната – на всеки гражданин може абсолютно произволно да бъде отказан достъп до сградите на съда. Всичко зависи от настроението на пазача – дали е спал добре днес, дали си му симпатичен и т. н.

И аз не харесвам подобни несправедливости и се опитах да направя нещо по въпроса. Резултатът е половинчат. Вече можете да влезете с бермуди в сградата на ОС-Кърджали – тествано е. За съжаление така и не получих отговор на последното ми писмо и нищо не е сигурно. Може просто човекът при тестовото влизане да е имал късмет и ако утре отидете вие пак да ви върнат. Аз тогава нямах повече търпение да се занимавам със случая и го оставих така. Скоро ще се опитам да напиша малко за по-генералния проблем, който както разбрах се нарича „мълчалив отказ“.

В крайна сметка излиза, че сме задължени да уважаваме съдебната власт, не само това ами и да показваме своето уважение носейки определено облекло (точно какво – не ни казват). Е, ако ме накарат и се наложи може и триредов костюм да облека. За мен обаче е много по-важно какви мисли има в главите на хората, не как са облечени когато се срещаме или какви изпразнени от съдържание обръщения използват. Ако искаш другите да те уважават истински не трябва да ги задължаваш да го правят с нормативен акт – трябва да го заслужиш.

Ето и моята кореспонденция с Окръжен съд – Кърджали и Областно звено „Охрана“:

Писмо от мен (изпратено чрез сайта http://kardjali.court-bg.org/):
==========
Здравейте!

Днес се опитах да влезна в съдебната палата. Охраната на входа ме спря и отказа да ме допусне в сградата. Аргументът им беше, че не може да се влиза в сградата с „къси гащи“. Казаха ми, че мога да влезна единствено ако си облека дълъг панталон. Служителите не успяха да ми дадат точна информация къде е описано това изискване, а само че е нареждане „отгоре“.

Единственото което можах да намеря на сайта court-bg.org като изискване за облеклото е следното: „Израз на неуважение е влизането в съдебната палата с неприлично облекло, в нетрезво състояние и демонстриране на агресивно или скандално поведение.“

Аз бях облечен с тениска и панталон до коленете. По моя лична преценка, това не е неприлично облекло.

Тъй като понятието е доста разтегливо моля да ме насочите към дефиниция на „неприлично облекло“ която вие използвате, така че да мога да съобразя облеклото си при бъдещи посещения в сградата.

Предлагам тези изисквания да бъдат описани в информационно табло на входа на сградата. Така за гражданите ще е ясно къде са границите и няма да останат с впечатление, че важи единствено субективната преценка на служителят на смяна.

Радослав Колев
==========

Отговор от ОС – Кърджали изпратен ми по електронната поща:
==========
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

В отговор на Вашето писмо, Ви уведомявам, че организацията на пропускателния режим и охраната на Съдебната палата се осъществява от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието и съобразно Правила за охраната, вътрешния ред и сигурността на Съдебната палата – гр.Кърджали, утвърдени със Заповед №З-38/26.01.2007г. на Директора на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието. Според т.8 от същите правила, не се допускат в сградата граждани в неприличен външен вид, в явно нетрезво състояние, с видими психически разстройства и под влияние на наркотични или други упойващи вещества. Контролът за спазване на вътрешния ред, пропускателния режим и охраната на Съдебната палата се осъществяват от дежурните сътрудници по охраната при Областно звено „Охрана” – гр.Кърджали.

Съдебен администратор при ОС-Кърджали
==========

Уточняващо запитване от мен, пак по електронната поща:
==========
Уважаема г-жо/г-це Милушева,

Благодаря за бързия отговор!

Както съм написал в първото писмо до вас, преди да ви безпокоя с въпросите и предложенията си проверих за изисквания относно облеклото на вашия сайт. Там открих въпросната забрана за неприлично облекло/външен вид.

За съжаление във вашия отговор не намерих това, което всъщност най-много ме интересува. Как се определя кое облекло е прилично и кое не? Има ли някъде дефиниция или се разчита на преценката на служителите на Главна дирекция „Охрана“?

Смятам, че за да може това правило да се прилага безпристрастно и обективно трябва да има обща пунблично достъпна дефиниция за „неприлично облекло“, която ще е полезно да е описана на табло пред входа или на вашия уеб сайт.

Сега дори и да имам най-добрите намерения да спазя изискването, не съм сигурен, че ще успея. Явно моята представа за прилично облекло е различна от това, което изисквате вие. Проблемът е, че за да се съобразя с вашата дефиниция трабва да знам каква е тя. За момента единственото което ми е известно е, че се изисква „дълъг панталон“. Можете ли да потвърдите, че единственото изискване е дълъг панталон? Опасявам се, че ако утре дойда с яркочервен дълъг панталон може отново да бъда върнат, защото примерно цвета е прекалено ярък и предизвикателен.

Ще съм благодарен, ако можете да отговорите на въпроса ми.

С уважение,
Радослав Колев
==========

На това писмо не получих никакъв отговор. Поради това изпратих следното до председателя на окръжния съд (хартиено писмо, с обратна разписка):
==========

До

Председателя на

Окръжен съд Кърджали

Уважаеми г-н Събев,

Във връзка с отказан ми достъп до сградата на ОС-Кърджали изпратих запитване чрез Вашия интернет сайт. Интересувах се от критериите Ви за “неприличен външен вид” по които охраната отказва да допусне гражданин в сградата на съда. Полученият отговор от съдебния администратор при ОС-Кърджали според мен е формален и не отговаря на зададения от мен въпрос. Изпратих уточняващо запитване на което и до сега не съм получил отговор.

Горепосоченият факт е причината за моето писмо до Вас. Очаквам да отговорите точно и по същество на зададения от мен въпрос.

Приложения:

1. Текст на запитване изпратено на 11.06.2007 г.
2. Отговор от г-жа Милушева получен на 12.06.2007 г.
3. Текст на уточняващ въпрос изпратен на 12.06.2007 г.

Адрес за кореспонденция:

6600 Кърджали

ул. ***********

Радослав Колев

20.07.2007 г. С уважение:

Кърджали /Р. Колев/
==========

Получих следният отговор:
==========

==========

След което изпратих запитване до ОЗ „Охрана“ (хартиено писмо, с обратна разписка):
==========

До
Г-н Делчо Ташев
Началник на
Областно звено “Охрана”
гр. Кърджали

Уважаеми г-н Ташев,

От кореспонденцията ми с Окръжен Съд – Кърджали разбрах, че критериите за “неприличен външен вид” свързани с пропускателния режим за сградата на ОС – Кърджали са от компетенцията на Областно звено “Охрана”. Поради това с настоящето писмо се обръщам към Вас, с цел да получа определение на критерия за “неприличен външен вид”, респективно как се определя кое облекло е прилично и кое не е. Аз не успях да открия точни изисквания на видно място на входа на сградата на ОС – Кърджали или на интернет страницата http://court-bg.org.

Бих желал да получа отговор, на зададените от мен въпроси:

* Къде са регламентирани критериите за “неприличен външен вид”?

* Ако никъде няма нормативно определени критерии, да смятам ли, че се разчита на субективната преценка на служителя на смяна?

Приложения:

1. Текст на запитване изпратено на 11.06.2007 г.
2. Отговор от г-жа Милушева получен на 12.06.2007 г.
3. Текст на уточняващ въпрос изпратен на 12.06.2007 г.
4. Повторно запитване до ОС – Кърджали
5. Писмо с изх. № 1054/30.07.2007 г.

Адрес за кореспонденция:

6600 Кърджали

ул. *******

Радослав Колев

10.08.2007 г. С уважение:

Кърджали /Р. Колев/
=========

Получих следният отговор:
==========

==========

Изпратих поредното писмо:
==========
ДО НАЧАЛНИК СЕКТОР
ОЗ “ОХРАНА” – гр. Кърджали
Г-н Делчо Ташев

Във връзка с Ваш изх. №650 / 20.08.2007 г.

Уважаеми г-н Ташев,

Благодаря за писмото. За съжаление в него отново не получавам отговор на всички поставени от мен въпроси. Аз много внимателно прочитам писмата които получавам от Вас и ОС – Кърджали и отговарям на всички поставени въпроси или изисквания за уточняваща информация. Моля, и Вие да правите същото. За улеснение номерирам въпросите си:

1. (от предишното ми писмо) Ако никъде няма нормативно определени критерии, да смятам ли, че се разчита на субективната преценка на служителя на смяна?
2. Бихте ли посочили къде точно и в кои мои писма сам казвам, че понятието „неприличен външен вид“ не може да бъде формулирано еднозначно и записано пълно и дословно в нормативен акт? Ако смятах нещо за невъзможно нямаше да ви питам къде и как е направено. Понятието „безопасна скорост“ е също толкова субективно, но в Закона за движение по пътищата е записано, че максималната допустима скорост в населени места е 50 км/ч, извън тях 90 км/ч и т. н.
3. Благодаря за поканата за среща! Давате ли съгласието си да бъде направен аудио/видео запис на нашата среща, който да мога да разпространявам свободно?
4. Бихте ли ме запознали със съдържанието на указанията дадени на служителите Ви във връзка с моя случай за които споменавате във Вашия предишен отговор?

Адрес за кореспонденция:

6600 Кърджали
ул. ********
Радослав Колев

13.09.2007 г. С уважение:

Кърджали /Р. Колев/
==========

Както вероятно се досещате отговор на горното така и не съм получил.

Кило, мега, гига, тера, пета, екса, сета, йота, МДААР! – част 2

В края на първа част, героят в този сериал тъкмо беше посетил сайта на МДААР и привършил с четенето на поканата.

Съвсем случайно, покрай другото, забелязах и обява за обществена поръчка за доставка на USB памет с оглед пускането в редовна експлоатация на локалната информационна система за заплащане чрез „единен фиш”. Загложди ме любопитството, каква ли ще да е тази система. Дори свалих PDF файла с документацията с надеждата, че там ще има дейтали. Нямаше.

Тук, в кратко лирическо отклонение, искам съвсем искрено да похваля служителите поддържащи сайта на МДААР. Можело значи, да се публикува информация в отворен формат! Дано само не се наложи документацията за поръчката да я чете и министър Василев, че тогава може и да си имат проблеми. Ако сте изпуснали култовата му реплика: „Това писмо все пак бях принуден да напиша на MS Word, за да могат повече хора да го отворят“.

Вече загадката е разбулена, система е описана в Дневник. Ако щете вярвайте, но това беше първата ми мисъл – че ще ги разнасят наоколо „като дискети“! За съжаление съм познал …

По-страшното е, какво може да се види в следната извадка от документацията за поръчката:

–-
РАЗДЕЛ ІV
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на следните
технически параметри:
1. USB – памет с метализиран корпус, капацитет – 256 KB*;
2. USB – памет с метализиран корпус, капацитет – 1 GB;
3. USB – памет, капацитет – 2 GB;
4. USB – памет, капацитет – 4 GB;
5. Удължител за USB – порт, дължина: от 15 до 50 см.
–-
*акцентът е от мен

Предполагам, че автор на този текст е някой от МДААР ИТ експертите. Разбира се, какво е за тях разлика в обема от 1000 пъти – дребна работа. Една проста буквичка, няма да го правим на въпрос, я! Само не знам дали това са същите тези експерти, които избират и софтуера за цялата държавна администрация?

Ще бъде интересно да видим какви памети ще си закупи министерството, при положение, че „е задължително точно спазване на следните технически параметри“! Следователно, не може доставените памети да са по-големи. Друго което ми се стори странно е, че в документа никъде не се споменава количеството на доставката, не знам Дневник откъде са разбрали за 3000 броя.

Ето нещо и за феновете на конспиративни теории. Всичко това е един перфектен план. Всъщност има фирма, която наистина разполага с 256KB USB памети! Цената им е $1000/брой. Тя печели търга съвсем законно, като единствен участник който може да спази техническите изисквания.

За да удържа на обещанието си от първата ми публикация тук, сега за разнообразие ще ви предложа и малко полезна информация. Всъщност SI представите k, M, G, и т. н. никога не са били предназначени за употреба заедно с обеми двоична информация. Дори мерните единици за информация като бит и байт въобще не са част от SI (поне според Уикипедия).

Ситуацията в момента е малко объркана. Примерно дефиницията на IEEE e, че представката мега (или M) означава умножение по 1 000 000 (10^6), освен в случаите когато става въпрос за компютърна памет – тогава умножението е по 1 048 576 (2^20).

В опит да всее ред IEC дефинира двоичните представки киби, меби, гиби (с означения Ki, Mi, Gi) и т.н. Ако искаме да сме напълно точни, когато говорим за битове или байтове уможени по степен на 2 (като например 1024 (2^10), 1 048 576 (2^20)) трябва да използваме тях, вместо съответните им SI аналози, които остават за употреба само и единствено когато имаме предвид умножение кратно на 10^3. Примерно ако искаме да изразим 1 048 576 (2^20) байта, то това е един мебибайт, или 1 MiB, а 1 048 576 (2^20) бита са един мебибит, или 1 Mibit. Съответно 1 000 000 (10^6) байта са един мегабайт, или 1 MB, a 1 000 000 (10^3) бита са един мегабит, или 1 Mbit.

Представките дефинирани от IEC за сега не се радват на голяма популярност. Продължава практиката да се използват SI представки със значение зависимо от контекста. Радващото е, че свободният софтуер както винаги е на първа линия и проекти като Линукс ядрото, GNU core utilities, Pidgin, ifconfig, Gparted и много други вече използват новото много по-ясно означение.


Сложил съм едно копие на документа тук, че първоначалната връзка вече не работи. Вероятно поради посещения от хиляди фирми участници в търга сайта на МДААР изглежаше ето така:

MSAAR site overloaded screenshot

Кило, мега, гига, тера, пета, екса, сета, йота, МДААР! – част 1

Предлагам в системата SI да се въведе нова производна мерна единица. Тя може да бъде изразена чрез следното отношение:

(самочувствие*наглост^2)/компетентност

Примерно, ще я кръстим „Николай Василев“, а за краткост да и дадем означението Nv. С нейна помощ ще можем да изразяваме как се отнася самочувствието на даден човек към реалното му покритие, като придаваме значителна тежест и на доброто възпитание.

Според мен е добре всеки да се стреми така да балансира числителя и знаменателя, че да получи стойности близки до 1Nv, или дори по-малки. За съжаление в практиката често се срещат комбинации от много големи стойности в числителя и много малки в знаменателя. В тази връзка, за да може да се работи удобно, след йота може да въведем още една представка – МДААР. Нейният символ ще бъде Мs (тъй като MДААР изписано на английски е MSAAR – Ministry of State Administration and Administrative Reform). Или казано по друг начин:

10^27 Nv = 1 MsNv

След като приключихме с теоретичната част, да пристъпим към по-съществената. Преди време беше организирана дискусия на тема „Приложение на системи с отворен код в държавната администрация”. Няма да навлизам в подробности, предостатъчно се изписа по темата. Аз имах възможността да „участвам“ единствено в нейния он-лайн вариант, който се проведе на http://chat.idg.bg (на този адрес е достъпен и архив, поне на „официалната“ част).

Аз, както и много други хора, зададохме предварителни въпроси. Разбира се – отговори не получихме. Ето кратка извадка от архива на дискусията:

Богомил Шопов: До Николай Василев: Моля, отговорете на предварително зададените въпроси и покажете някакво уважение към хората, които са ги задали, дори ,ако трябва след дискусията.

. . . (никой не обръща внимание на горния призив)

Богомил Шопов: До Николай Василев и до домакините ни: Моля, отговорете на предварително зададените въпроси и покажете някакво уважение към хората, които са ги задали, дори ,ако трябва след дискусията.

Николай Василев: Г-н Шопов, опитах да отговоря на няколко. На кой да отговоря приоритетно?

Мария Малцева: Благодаря, г-н Василев, а ще се ангажирате ли да отговорите на въпросите, които останаха без Вашия отговор до момента, ако ги изпратим чрез пресцентъра, за да ги публикуваме след това?

Николай Василев: Да, на всички въпроси ще отговорим писмено.

Преди няколко дни получихме ето тези отговори. Единствената малка подробност, която ще отбележа е, че това са отговори само на някои от въпросите.

Изчислението на типичната стойностт на едноименната величина за министър Николай Василев оставям като упражнение за читателя.

PS:
Вече разбрали какви приятни събеседници са привържениците на свободния софтуер и след пожънатия огромен успех и приключването на първата, от МДААР нямат търпение да организират втора дискусия. Подробности за това на какво попаднах четейки горната покана очаквайте съвсем скоро в част 2.